2021-12-13

Case Group AB:s erbjudande inför listning på Nasdaq First North Growth Market mer än 10 gånger övertecknat

NYHETER

December 13, 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Case Group AB (publ) (“Case Group” eller “Bolaget”) är en fristående fondförvaltare som specialiserat sig på placeringar i företagsobligationer. Case Group fokuserar på att leverera högkvalitativ fondförvaltning där kunder, medarbetare och delägare har förutsättningar att spara på samma sätt. Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 1 328 500 nya aktier motsvarande cirka 25 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse och genererade en total efterfrågan på drygt 256,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 1027 procent av Erbjudandet. Som ett resultat av Erbjudandet kommer Bolaget tillföras cirka 2 800 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 16 december 2021.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 18,80 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om totalt cirka 375 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet utgjordes av totalt 1 328 500 nyemitterade aktier
  • Case Group kommer därmed att tillföras 25 MSEK i bruttolikvid, dvs. före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK.
  • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 18 571 500 aktier till 19 900 000 aktier, motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande.
  • Beräknad likviddag är den 15 december 2021. Handeln i Case Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdagen den 16 december 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ”CASE” med ISIN-kod SE0017082514.
  • 86,1 procent av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om upp till 365 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 80,39 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande.

Johan Andrassy, vd på Case Group
”Det stora intresset för att investera i vårt företag och vår tillväxt är fantastiskt att se. Vi är tacksamma för förtroendet och välkomnar alla nya aktieägare till Case Group.”

Jürgen Conzen, styrelseordförande på Case Group
”Det är glädjande att se det stora intresset för Case Group. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla organisationen till nästa nivå och börsintroduktionen är ett viktigt steg för Bolagets fortsatta utveckling tillsammans med våra nya aktieägare.


Rådgivare
Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Andrassy, vd
johan.andrassy@casefonder.se
Telefon: +46 8 662 06 90

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, telefon: +46 11 32 30 732, e-post: ca@skmg.se


Om Case Group
Case Group är en fristående kapitalförvaltare som fokuserar på att leverera högkvalitativ fondförvaltning där kunder, medarbetare och delägare har förutsättningar att spara på samma sätt.

För mer information, vänligen besök: https://www.casefonder.se/casegroup


Ladda ner bilaga

Fler nyheter

Skills Equity

Välkommen att gå med i Skills Equity
- investerarnätverket som får ta del av löpande investeringsmöjligheter
Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Skills Corporate Finance sparar dina uppgifter. Du kan läsa mer om det i vår dataskyddspolicy.
Tack! Dina kontaktuppgifter är skickade.
Oj! Något gick fel. Var vänlig försök på nytt.
Skills Corporate Finance
Vår ambition är att vara marknadens smidigaste samarbetspartner för tillväxtföretag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Kontakt
Biblioteksgatan 29, 7tr.
114 35 Stockholm
08-517 082 40
info@skillscorp.se
DataskyddspolicyCookiepolicy
Hantera cookies