Transaktioner

Skills Corporate Finance passion är att hjälpa visionära företag att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som med stort engagemang, kreativitet och 20-års transaktionsvana möter företagarnas behov och knyter band mellan dem och vårt gedigna investerarnätverk.  

Genomförda transaktioner

4,0 MSEK
Riktad emission
1
2023
15,3 MSEK
Företrädesemission
1
2023
n.a.
Listbyte
12
2022
7,6 MSEK
Företrädesemission
6
2022
13,5 MSEK
Private placement
5
2022
12,5 MSEK
Riktad nyemission
3
2022
50 MSEK
Private placement
1
2022
n.a.
Listbyte
12
2021
25 MSEK
IPO
12
2021
61,5 MSEK
Företrädesemission
8
2021
22 MSEK
IPO
7
2021
84 MSEK
IPO
6
2021
25 MSEK
Företrädesemission
6
2021
25 MSEK
Riktad emission
6
2021
17 MSEK
Riktad emission
5
2021
67 MSEK
Private Placement
3
2021
36 MSEK
IPO
11
2020
26 MSEK
Företrädesemission
6
2020
13 MSEK
Pre-IPO
4
2020
30 MSEK
Riktad Emission
2
2020
40 MSEK
Företrädesemission
12
2019
Skills Corporate Finance
Vår ambition är att vara marknadens smidigaste samarbetspartner för tillväxtföretag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Kontakt
Biblioteksgatan 29, 7 tr.
Box 655, 114 11 Stockholm
08-517 082 40
info@skillscorp.se