Corporate finance

Skills Corporate Finance passion är att hjälpa visionära företag att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som med stort engagemang, kreativitet och 20-års transaktionsvana möter företagarnas behov och knyter band mellan dem och vårt gedigna investerarnätverk.  

Aktuella transaktioner

Realheart
Realheart genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning
Läs mer
Case Group AB - IPO
Teckningsperiod 2021-11-29 till 2021-12-10.
Läs mer

Vår verksamhet

Som rådgivare fokuserar vi på teknikdrivna bolag i tillväxtskeden. Välskötta bolag med stor utvecklings-potential. Företagen har ofta ett konkurrensförsprång i form av patent, know-how eller varumärke. Vi arbetar med företaget för att vid behov stötta styrelse och ledning på områden där de har svagheter på vägen till en publik miljö. Att välja rätt transaktionstyp och göra rätt värdering kan vara avgörande för en framgångsrik finansiering. Skills-teamet har svårslagen erfarenhetsbas när det gäller finansieringslösningar i tillväxtföretag.

Med djup kunskap och stort engagemang erbjuder vi kvalificerad rådgivning och guidning genom hela finansierings-projektet från inledande diskussioner om vägval till dess att företrädes-, nyemissionen eller börsintroduktionen är genomförd.
Ni har vår odelade uppmärksamhet och vi kommer göra vårt yttersta för att vara den smidigaste länken som marknaden kan erbjuda mellan företag och investerare.
Vi har en hög ambitionsnivå med målet att få många tillväxtföretag att blomstra och ett stort antal nöjda investerare.

Våra tjänster

Kapitalanskaffning

Professionell rådgivning inom alla typer av kapitalanskaffningar, såväl ECM (Equity Capital Markets) som DCM (Debt Capital Markets).

- Börsnoteringar
- Företrädesemissioner
- Riktade emissioner
- Upprätta garantikonsortier
- Private placements
- Blocktransaktioner
- Obligationsemissioner

Fusioner och förvärv (M&A)

- Företagsförsäljningar
- Företagsförvärv
- Offentliga bud

Strategisk rådgivning

Strategiska råd i samband med finansiering, ägarstruktur, administration, offentliga köp, avyttringsprocesser, omstruktureringar och rekonstruktioner
Skills Corporate Finance är anknutet ombud till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, ett svenskt värdepappersbolag auktoriserat av Finansinspektionen.
Läs mer på deras hemsida

Genomförda transaktioner

22 MSEK
IPO
7
2021
84 MSEK
IPO
6
2021
25 MSEK
Företrädesemission
6
2021
25 MSEK
Riktad emission
6
2021
17 MSEK
Riktad emission
5
2021
67 MSEK
Private Placement
3
2021
36 MSEK
IPO
11
2020
26 MSEK
Företrädesemission
6
2020
13 MSEK
Pre-IPO
4
2020
30 MSEK
Riktad Emission
2
2020
40 MSEK
Företrädesemission
12
2019
Skills Corporate Finance
Vår ambition är att vara marknadens smidigaste samarbetspartner för tillväxtföretag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Kontakt
Biblioteksgatan 29, 7 tr.
114 35 Stockholm
08-517 082 40
info@skillscorp.se
DataskyddspolicyCookiepolicy
Hantera cookies