Corporate finance

Skills Corporate Finance passion är att hjälpa visionära företag att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som med stort engagemang, kreativitet och 20-års transaktionsvana möter företagarnas behov och knyter band mellan dem och vårt gedigna investerarnätverk.  

Aktuella transaktioner

För närvarande finns inga aktuella transaktioner.

Vår verksamhet

Som rådgivare fokuserar vi på teknikdrivna bolag i tillväxtskeden. Välskötta bolag med stor utvecklings-potential. Företagen har ofta ett konkurrensförsprång i form av patent, know-how eller varumärke. Vi arbetar med företaget för att vid behov stötta styrelse och ledning på områden där de har svagheter på vägen till en publik miljö. Att välja rätt transaktionstyp och göra rätt värdering kan vara avgörande för en framgångsrik finansiering. Skills-teamet har svårslagen erfarenhetsbas när det gäller finansieringslösningar i tillväxtföretag.

Med djup kunskap och stort engagemang erbjuder vi kvalificerad rådgivning och guidning genom hela finansierings-projektet från inledande diskussioner om vägval till dess att företrädes-, nyemissionen eller börsintroduktionen är genomförd.

Ni har vår odelade uppmärksamhet och vi kommer göra vårt yttersta för att vara den smidigaste länken som marknaden kan erbjuda mellan företag och investerare. Vi har en hög ambitionsnivå med målet att få många tillväxtföretag att blomstra och ett stort antal nöjda investerare.

Våra tjänster

Kapitalanskaffning

Professionell rådgivning inom alla typer av kapitalanskaffningar, såväl ECM (Equity Capital Markets) som DCM (Debt Capital Markets).

- Börsnoteringar
- Företrädesemissioner
- Riktade emissioner
- Upprätta garantikonsortier
- Private placements
- Blocktransaktioner
- Obligationsemissioner

Fusioner och förvärv (M&A)

- Företagsförsäljningar
- Företagsförvärv
- Offentliga bud

Strategisk rådgivning

Strategiska råd i samband med finansiering, ägarstruktur, administration, offentliga köp, avyttringsprocesser, omstruktureringar och rekonstruktioner

Skills Corporate Finance är Certified Adviser, CA för bolag listade på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Skills Corporate Finance är auktoriserad Certified Adviser, CA för bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Rollen som Certified Adviser innebär att vägleda och stödja företaget i noteringsprocessen samt att efter listningen kontinuerligt se till att bolaget följer de regler och förordningar som finns för att ha aktier upptagna till handel.
Skills Corporate Finance är anknutet ombud till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, ett svenskt värdepappersbolag auktoriserat av Finansinspektionen.
Läs mer på deras hemsida

Genomförda transaktioner

12.5 MSEK
Riktad nyemission
3
2022
50 MSEK
Private placement
12
2021
0
Listbyte
12
2021
25 MSEK
IPO
12
2021
61,5 MSEK
Företrädesemission
8
2021
22 MSEK
IPO
7
2021
84 MSEK
IPO
6
2021
25 MSEK
Företrädesemission
6
2021
25 MSEK
Riktad emission
6
2021
17 MSEK
Riktad emission
5
2021
67 MSEK
Private Placement
3
2021
36 MSEK
IPO
11
2020
26 MSEK
Företrädesemission
6
2020
13 MSEK
Pre-IPO
4
2020
30 MSEK
Riktad Emission
2
2020
40 MSEK
Företrädesemission
12
2019
Skills Corporate Finance
Vår ambition är att vara marknadens smidigaste samarbetspartner för tillväxtföretag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Kontakt
Biblioteksgatan 29, 7 tr.
Box 655, 114 11 Stockholm
08-517 082 40
info@skillscorp.se